Processen for at hjælpe din stressramte medarbejder

1) Klarlægning for hjælpen

Du som leder og jeg, vender den konkrete udfordring, for at sikre jeg er den rette til opgaven. Du får indsigt i, hvad MINDstrain er, og hvilken hjælp du tilbyder din medarbejder – for derved at hjælpe dem ud af stress.

 

2) Hurtigt i gang og udfordrings pin-point

Vi skal i gang hurtigt, så første session ligger typisk indenfor den uge, hvor første kontakt med medarbejderen forgår pr. telefon. Når sessionerne starter med medarbejderen, afdækkes udfordringens omfang. Er det stress, angst, eller er det andet så som depression der kræver en anden værktøjskasse. Derved sikres det, at den hjælp og indsats der tilbydes medarbejderen, faktisk giver dem det de har brug for, og derved kan føre til målsætningen om at komme tilbage glad på arbejde, med genvundet overskud

 

Symptomer på stress
Symptomer på stress

3) Ud af stress-forløb:

Medarbejderen lærer MINDstrain metoderne, som hjælper dem ud af stress. De lærer at styre egne tankemønstre til at se muligheder, hvor der førhen kun var begrænsninger, og bliver bedre til at kommunikere det behov de har – så du som leder, lettere kan hjælpe dem fremadrettet. Det skaber en hurtig trivsel og et større overskud, som smitter på kollegaerne.

 

4) Glad og effektiv medarbejder

Når forløbet er færdigt, og medarbejderen er kommet ud af sin stress, og har fået værktøjerne til ikke at falde tilbage i det igen, får du som leder besked. Afklaringen vil være i trit med resten af forløbet, hvor der er tavshedspligt og fortrolighed til medarbejderen, men stadig en professionel vurdering til hvad du som leder kan forvente. Når forløbet afslutter, kan du forvente en medarbejder med fornyet energi, og alle nødvendige redskaber til at takle uforudsigelighed, travlhed og hverdagens udfordringer.