Stresscoaching til din medarbejder

Ud af stress på max 5 sessioner med garanti og dokumentation

Ud af stress på max 5 sessioner med garanti og dokumentation

Få no-nonsens stresscoaching til din medarbejder. Resultatfokuseret på at få overblik og handlekraft tilbage i medarbejderen – uden fortidsgravende terapi.

MINDstrain-metoden er enkel at lære, selvom endog voldsom stress er på spil for medarbejderen. Vi véd, den er effektiv og det er fordi vi dokumenterer fremgangen og resultaterne fra session til session. Derfor tør jeg som certificeret MINDstrain-coach også garantere, at medarbejderen er ude af stress igen efter max. 5 sessioner.

 

Symptomer på stress
Expat coaching | Jyttes Coaching

Når handlekraften bliver lammet

Der er ingen medarbejdere, der står op om morgenen og siger til sig selv: ”i dag tror jeg s’gu, jeg vil gå ned med stress. Jeg booker det lige i kalenderen til kl. 14”.

Lederen siger heller ikke til sig selv: ”Kl 14. er der fri i medarbejderens kalender. Jeg tror s’gu jeg lige ser, om jeg ikke kan trykke på et par knapper, så hun/han banker i gulvet med stress.”.

En af de første ting, der ryger, hos mennesker der går ned med stress, er overblikket og handlekraften. De kan blive så hårdt ramt at de kun kan sidde og stirre ind i væggen eller gå hjem og lave ingenting i ret lang tid. Når handlekraften bliver lammet; har man som leder pludselig nærmest med en slatten eller superfrustreret medarbejder at gøre.
For den ramte person er det som et lynnedslag, hvor man slet ikke ved, hvad der rammer en. Man sidder der bare. Eller er ude af sig selv.

Det er ikke rart for nogle af parterne og det er også super upraktisk for de opgaver og ting, man skal i løbet af en dag.

Så når det sker, på trods af alle forsøger efter bedste evne at undgå det, er det fordi vi ikke har lært at tænke hensigtsmæssigt omkring stress. ”Stressede mennesker kan ikke lære nye ting har vi hørt” – men det kan de godt!

 

Er MINDstrain noget for jeres firma?

Stress opleves forskelligt fra person til person, men flere af konsekvenserne på arbejdspladsen er ofte de samme. Du vil kunne se begyndelsen eller konsekvenserne af stress på arbejdspladsen, som følgende udsagn:

 • Der er spidsbelastningsperioder.
 • Omgangstonen kan godt blive hård.
 • Nattesøvnen kniber det med.
 • Der er ikke tid til fejl.
 • Overblikket er væk.
 • Flere er allerede sygemeldte.
 • Irriterede medarbejder.
 • Den aggressive medarbejder.
 • Der skal hele tiden ydes ekstra indsats, for de fraværende.
 • Stresset tilstand går ud over kunderne.
 • Deadlines der pludselig skrider.

Hvis en eller flere af de overstående udsagn passer på jer – så kan MINDstrain hjælpe.

 

Folk går ikke ned med stress for sjov

Når mennesker bliver stressede, mistes overblikket. Hos mig lærer klienten, hvad der er stress, og hvad der ikke er stress. Vi kan nemlig godt forveksle ”stress” med ”travl” hvis vi ikke har indsigten i, hvad der er hvad. Og så lærer klienten, hvordan de skal gøre for at få overblikket tilbage og ikke tabe det igen i fremtiden.

Det smukke er, at når der er overblik og en metode at bruge, så får medarbejderen sin handlekraft tilbage. Den handlekraft, der ellers nærmest var forsvundet og fik medarbejderen til – nogle gange ret pludseligt – at sidde og stirre ind i væggen og ikke kunne gøre sine ting færdige eller tage stilling til om det var tid til frokost eller hvornår næste møde var.

Folk går ikke ned med stress for sjov. I mange år var der en udpræget holdning til, at det var årsager udefra, der gjorde at folk fik stress. Det må vi konstatere er forkert. Man kan lære at tænke på en måde, der gør at man ikke stresser uhensigtsmæssigt.

Efter stresscoaching, vil medarbejderen få dette:

 

 • Handlekraften kommer tilbage.
 • Arbejdsglæden kommer tilbage.
 • Viden om, hvordan og hvornår metoden skal bruges i fremtiden.
 • Forståelse for, hvorfor stress opstår og at det ikke er farligt for en.
 • Bedre evne til at kommunikere egne behov og evne-niveau – også i en arbejdskontekst.
 • Kommunikerer bedre med respekt for sig selv og andre.
 • Bliver tydelig i at udtrykke sig løsningsorienteret og bede om hjælp.
 • Kunne prioritere og tydeligt kommunikere valg og fravalg i løsningen af opgaver.

  Processen for at hjælpe din medarbejder

   

  Når en medarbejder først har fået stress, skal hjælpen komme hurtigt! Derfor får din medarbejder typisk første session, indenfor en uge af når jeg bliver kontaktet. Det, du som den ansvarlige for din medarbejder kan forvente i processen, når du benytter mig og MINDstrain-metoden er følgende trin.

   

  MINDstrain forløb

  Hvad er MINDstrain coaching?

  MINDstrain går ikke på tankeindhold men forholder sig kun til, hvordan der tænkes. Så mine klienter er lettede, når de opdager at jeg faktisk ikke spørger til f.eks deres fortid. Det er nemlig slet ikke dér, vi arbejder. Det er bl.a derfor, de kommer så hurtigt ud af stress.


  For at være MINDstrain-coach, skal man certificeres hvert år. Vi har supervision hvert kvartal, og vi har et meget dygtigt bagland, der bliver ved med at udvikle og kontrollere at MINDstrain virker. For selvom det er udviklet på baggrund af PhD-forskning; er det ikke det samme som at det virker, hvis man bruger det forkert. Jeg kan godt lide, at det er evidens- og databaseret; fordi det er så dejlig håndgribeligt, selvom det er noget så diffust som en tanke, vi taler om her.

   

  Jeg så det ikke komme – men jeg fik stress

  Som leder ærgrer jeg mig over, at MINDstrain ikke eksisterede dengang, så hun ikke havde behøvet være sygemeldt i 6 måneder, før hun kunne tænke klart igen.

   

  Har oplevet det på egen krop

  Det er vigtigt for mig at vide, hvad jeg taler om. Men at undersøge det så grundigt, som jeg gjorde, da jeg gik ned med stress i 2017 er måske lige i overkanten. Det tog lang tid at komme op – for jeg kendte ikke MINDstrain-metoden. Så jeg ved godt, hvordan det føles når man som medarbejdere pludselig ingenting kan. Og jeg så det ikke komme – for så havde jeg jo gjort noget for at undgå det. Min arbejdsplads havde spottet at der var noget på færde, men jeg skulle bare lige frem til den 1. i næste måned, så var vi med og alt var godt igen…

  Jeg har også været leder for 65 medarbejdere og pludselig stået med en medarbejder, der blev ramt fra den ene dag til den anden af livet, der kastede hende ud i den helt store rutsjetur. Ingen kunne have forudset det; men havde MINDstrain eksisteret dengang, havde hun ikke behøvet være sygemeldt i 6 måneder før hun kunne tænke klart igen.

  Men nu har jeg valgt at tage ansvaret, for at hjælpe mennesker helt ud af stress – for det er IKKE sjovt for nogen af parterne. Derfor tog jeg MINDstrain uddannelsen i slutningen af 2019, og blev knyttet til korpset og gik i gang. Siden har jeg hjulpet mange ud af stress, og hele tiden sikre, at mine kompetencer hele tiden er skarpe nok, til at hjælpe mennesker reelt ud af stress.

  Lær mig at kende

  Jeg har en erhvervsuddannelse i Mindfulness, er certificeret coach fra Sofia Manning og uddannet i stresshåndtering hos MINDstrain.

  Prisen for at få din medarbejder ud af stress:

  Et MINDstrain forløb koster DKK 6.000,- (ekskl. moms). Mulighed for rabat ved større firmaaftaler.

  Prisen dækker den indledende samtale med klienten, 5 sessioner og en afsluttende samtale.

  Garanti stilles kun ved brug af alle 5 sessioner. Hele forløbet skal være afholdt indenfor 3 måneder pr. medarbejder

   

   

  “Det er jo vildt simpelt – hvorfor har jeg ikke opdaget det før?”

  - Tine -

   

  ”Jeg kan tænke igen
  – tak”

  - Lone -

   
  ”My main aha moment from the session was actually how enjoyable it was.”

  - Anja -

  Lad os sammen finde en løsning

   

  Vil du vide mere, så kontakt mig på mobil 2058 1442 eller send en mail til jytteskontor@gmail.com