– er MINDstrain for alle?

 

MINDstrain er en metode, der er forbavsende enkel.

Det er i hvert fald det, klienterne siger til mig, når de har fået metoden præsenteret og skal til at bruge den selv.

Det er nu også meningen, at den skal være enkel at gå til, for én af de ting, der kendetegner en hjerne med for meget i gang på én gang er, at den ikke kan overskue ret meget.

MINDstrain

Derfor er det også min påstand, at MINDstrain kan bruges af de, der vil, og som til dagligt har den kognitive kapacitet; selvom der i en stress-situation godt kan føles som om der overhovedet ikke plads til ny viden og indlæring.

”Det giver mening. Det tror jeg godt, jeg kan gøre, selvom det er ligesom om, der ikke er plads til mere i hovedet lige nu”

er udsagn, jeg tit hører, når en ny klient har fået værktøjerne forklaret og skal hjem og bruge dem.

Når jeg skriver at MINDstrain er for de, der vil bruge metoden, så er det fordi jeg har oplevet at der kan være kognitive udfordringer hos den enkelte, der gør at garantien ikke helt holder vand. Det kan f.eks være hos klienten, der har ADHD. Tankeprocesserne gør et langt stykke af vejen det samme som hos mennesker uden ADHD – men den sidste forskel er den, der er med til at personen med ADHD skal arbejde med værktøjet i længere tid end de 5 sessioner, der er i garantien for at komme ud af stress, for at få det til at virke optimalt.

Mennesker med angst har også stor gavn af metoden; men fordi angst er en grundfølelse for mennesker, skal der nogle gange også her mere end 5 sessioner til, for at metoden sidder så godt fast, at den bliver en naturlig del af måden at tænke på.

Så MINDstrain er ikke et værktøj i kategorien one size fits all. Den virker f.eks. ikke på depression, selvom den kan forklare tankeprocessen i, hvad det er der sker, når en depression er på spil.

Og så er der også den faktor, at klienten skal ville arbejde med metoden. Hvis ikke det sker, er det skønne spildte kræfter for personen og mig. Man kan jo ikke tvangscoache folk og det skal man heller ikke.

Men de, der vil og ”laver deres lektier” oplever stor gavn af den – og faktisk er det ikke alle, der har brug for alle 5 klip, når de først er kommet i gang. Det er altid op til klienten hvornår vi afslutter et forløb, og hvad det er, vi måler ind på fra session til session.

Men det kan du læse mere om, herovre under ”køreplan for forløb og afslutning af forløb”